Jak stworzyć mocne hasło

Jak połączyć cechy najlepszego hasła, trudnego do załmania i łatwego do zapamiętania jednocześnie? Przejrzeliśmy najnowsze dostępne informacje na ten temat.

Elementy bezpieczeństwa

Bezpieczne hasło to takie, które ułożysz z kombinacji kilkunastu zróżnicowanych znaków:

  • co najmniej 8-12 znaków, każdy kolejny zwiększa bezpieczeństwo hasła,
  • małe i wielkie litery,
  • cyfry,
  • znaki specjalne (*&^%$#@!).

Tworząc bezpieczne hasło nie używaj popularnych słów, informacji powszechnie znanych (loginu, nazwy użytkownika, daty urodzin, adresu zamieszkania, numerów telefonów…)

Zmieniaj hasła okresowo.

Stosuj osobne hasła do każdej usługi.

Coraz popularniejsze jest także korzystanie z oprogramowania do generowania i bezpiecznego przechowywania haseł (np. Kee Pass).

Chroń, nie udostępniaj, nie podawaj w wiadomościach e-mail. Nasza sklep nigdy nie zażąda podania hasła poza panelem logowania!

sklep@ogrodniczy.olawa.pl

Czytaj więcej


Do you want to hide this popup?

Dziękujemy 💚