Bób Karmazyn /30g/

3,00 

Bób Karmazyn, średnio wczesny

Bób Karmazyn to o dmiana średnio wczesna, plenna, o równomiernie dojrzewających strąkach. Rośliny o typowym wzroście. Strąki średniej długości, zawierają 3-5 dużych nasion. Nasiona świeże charakteryzują się czerwoną barwą, natomiast po wyschnięciu czerwonobrązową.

Polecane do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.

Wysiew nasion jak najwcześniej – w końcu marca i na początku kwietnia, nie później niż do końca kwietnia, w rzędy co 20-30 cm, w rzędzie co 10 cm lub gniazdowo po 2-3 nasiona w rozstawie 20×30 cm, na głębokość 4-6 cm.
Wymaga gleby żyznej, wilgotnej, o odczynie zasadowym. Nie jest zalecana uprawa po innych warzywach strączkowych.

Tego typu produkty nierzadko mają charakter sezonowy i można je kupić tylko w określonych terminach w roku. Pytaj o dostępność produktu bezpośrednio naszych sprzedawców.
Przewiń do góry