Sprawdzam_godziny...

Sklep_Kosmos, Oława ul. 3 Maja 4c

Roundup Flex Ogród

Sklep stacjonarny

Roundup Flex Ogród

Zwalcza chwasty jednoroczne i większość wieloletnich wokół i w obrębie ogrodów. Opakowanie 40 ml wystarcza do zrobienia 1 litra gotowego roztworu.

Roundup Flex Ogród jest środkiem chwastobójczym (totalnym) w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich)  w ogrodach przydomowych i działkowych.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

Środkiem opryskiwać chwasty i zbędną roślinność w każdym terminie, gdy rośliny aktywnie rosną i mają niezbędną powierzchnię liści zdolną do absorpcji środka. Unikać stosowania środka, gdy spodziewane są opady deszczu. Deszcz po jednej godzinie od opryskania może zredukować skuteczność działania i spowodować konieczność ponownego zabiegu. Nie opryskiwać podczas wiatru mogącego znosić rozpylaną ciecz na rośliny uprawne i spowodować ich zniszczenie.

Środek skutecznie zwalcza chwasty jednoroczne i większość wieloletnich wokół i w obrębie ogrodów. Zalecany jest do usunięcia zachwaszczenia terenu przeznaczonego pod uprawę warzyw, kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych lub renowacji terenu rekreacyjnego (trawniki). Obumarłe lub więdnące chwasty można zakopać lub kompostować bez obawy niekorzystnego wpływu na później uprawiane rośliny.

Gramaż: 40 ml
Producent: Evergreen Garden Care Poland

Polecamy

Przewiń do góry