Przelicznik stężenia

Poniższa tabelka pomga przeliczać proporcje potrzebne do prawidłowego zmieszania środków ochrony roślin i wody.

Kwazar Venus mokap

Policzmy:

Przykład:

Aktualnie niedostępny…