Przelicznik stężenia

W pierwszym rzędzie wpisz znane proporcje dla roztworu.
W dalszej części odczytaj inne możliwości uzyskania danego stężenia.